Là thành viên của Tập đoàn Giáo dục Benedict, danh tiếng của học viện BHMS đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn và chương trình thực tập hưởng lương linh hoạt nhất toàn cầu

Chuyên mục được quan tâm

CALL US

1900 636 990

Phone number:

(+84) 28 7309 1080

Working hour:

Mon - Sat: 08:00 - 17:00

E-mail us:

inec@inec.vn

© 2018 International Network Education Consultants. All rights reserved.