Toàn bộ sinh viên BHMS sẽ được chích vaccine COVID từ tháng 6/2021

0
410

Chúng tôi có thể chính thức xác nhận rằng quá trình tiêm chủng cho tất cả học sinh đã đăng ký sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 6.

Tất cả học sinh BHMS sẽ được tiêm ngừa vaccine COVID-19 miễn phí. Sinh viên sẽ được nhà trường thông báo về cách thức và địa điểm đăng ký.

Tính đến ngày hôm nay, 21% người Thụy Sĩ được tiêm chủng và vào cuối mùa hè, toàn bộ dân số của Thụy Sĩ sẽ được tiêm chủng, khiến nơi đây trở thành nơi an toàn nhất ở châu Âu.